KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

URBANT FRILUFTSLIV

Deltagerliste fra KUVs seminar 16. oktober 2014
NR Fornavn Etternavn Orgsanisasjon
1 Gro Aakervik «Bevar Ola Narr»
2 Anders Aurbakken Bydel Bjerke
3 Astrid Bergesen Berg, Norberg og Sogn Vel
4 Jannicke Birkevold Ekebergsletta for alle
5 Eivind Bødtker KUV og Skøyen vel
6 Marit Bødtker Skøyen Vel
7 Tormod Bønes Lysakerelvens venner
8 Gerd Bånerud Gamlebyen Beboerforening
9 Anders Eng Berg, Norberg og Sogn vel
10 Are Eriksen Oslo Elveforum
11 Liv Jorunn Eriksen KUV og Hauketo og Prinsdal vel
12 Erik Grønvold Alnaelvas venner og Groruddalen Miljøforum
13 Ruth Heggum Bjerke Storvel mm
14 Jan T. Herstad KUV og Røa vel
15 Id Hjeltnes Politisk rådgiver Arbeiderpartiets bystyregruppe
16 Erik Holtedahl Skøyen vel
17 Ina Vibeke Holth Bymiljøetaten
18 Hans Fredrik Horn Hoffselvens venner
19 Eystein F. Husebye IDFAT
20 Sigmund Hågvar Naturvernforbundet Oslo og Akershus
21 Knut Johannesen XK Entreprenør AS
22 Ingvild Kavli OOF
23 Jan-Morten Kjelstad Bjerke Storvel
24 Gro Koppen Bymiljøetaten, Natur- og forurensningsavdelingen
25 Einy Langmoen MDG / Ekebergsletta for alle
26 Yrsa Lerø Vestre Grefsen vel
27 Per Mathisen Bo-vel Furuset
28 Johan Mohn Ris vel
29 Håkon Andreas Møller Øvre Ullern Terrasse
30 Sølve Nilsen Oslo Elveforum
31 Espen Ophaug Venstre BYK
32 Kosar Raja Furuset
33 Eva Reistad Hasle og Frydenberg vel
34 Elen Roaldset Bekkelagshøgda Vel
35 Eivind Robertsen Bestum vel
36 Arne Egil Sagen Brenna vel
37 Beate Skai
38 Knud Therkildsen Etterstad Vel
39 John Tibballs Lysakerelvens venner
40 Kirsten Tibballs Lysakerelvens venner
41 Ragnar Torgersen KUV og Groruddalen Miljøforum
42 Harald Trulsrud Simensbråten Ekeberg Arbeidersamfunn og Ekebergsletta for alle
43 Heidi Trøen Romsås Vel
44 Catharina Vogt Marienlyst Vel
45 Åshild Watne Naturvernforbundet OsloVest
46 Sidsel Wester KUV og Ekeberg Egnehjem velforening
47 Kjell Wilhelmsen Øvre Grefsen Vel
48 Mette Winderen Frognerparkens venner
49 Long Nguyen MBU, ILP
50 Bernt Bull
51 Svein Danielsen Majorstua vel
52 Kari Disen Vestre Grefsen vel
53 Per Kristian Løken KUV og Haugerud og Trosterud vel
54 Sigurd Tønsberg Marienlyst vel
55 Annabel Danson Landskapsarkitekt
56 Johanna Slemming Landskapsarkitekt
57 Lena Jensen SV, politisk rådgiver

KUV - nederst