KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

URBANT FRILUFTSLIV

Multikulturell bruk av offentlig rom


Sammendrag av KUBRA IFZAL sitt innlegg ved seminaret ”Urbant friluftsliv” 16.10.2014

Presentasjon og bakgrunn
Aller først vil jeg få takke KUV for invitasjonen til å komme hit i dag.
Jeg heter Kubra Ifzal og kom til Norge fra Pakistan for 28 år siden. Jeg vokste opp med en tradisjon der man etter morgenbønnen gikk en tur ut i det grønne, før familien samlet seg til et felles måltid. Etter skolen var vi ute og lekte, og selv om vi ikke hadde mange leker, var det aldri noen som kjedet seg. Det var vanlig å møtes ute, - for å lage mat, - passe barn, leke. Det var et veldig aktivt og sosialt liv.

Ny i Norge

Det var en stor forandring å komme til Norge. Jeg husker godt første gang vi kjørte forbi en park, og så folk ligge og sole seg nesten uten klær, og ungdommene gikk rundt med hull i buksene. Jeg ble sjokkert - jeg som trodde at Norge var et rikt land! - Og så har de ikke råd til klær!
Mannen min hadde bodd i Norge noen år før meg, og advarte meg mot å lage mat med hvitløk! - fordi naboene ikke likte det! Jeg følte meg ensom og alene, og dette livet var veldig forskjellig fra det jeg var vant med.

Jeg fant snart ut at jeg måtte gjøre noe selv for å lære det nye landet å kjenne. Jeg gikk på norskkurs, startet med barnepass og fulgte opp egne barn på skolen.

Fysisk aktivitet i hverdagen

Det er en stor forandring for mange utlendinger å komme til Norge. Vi er vant med å ha det veldig sosialt i hverdagen. Fysisk aktivitet hører gjerne sammen med andre hverdagsoppgaver, som matlaging, passe barn og gå til moskeen. Innvandrere er ikke en ensartet gruppe. De har forskjellig tradisjon etter hvilket land man kommer fra, men å dra på tur langt til skogs slik dere nordmenn gjør, er ikke vanlig for innvandrere. Nærmiljøet er viktig for oss innvandrere. Når man kommer til et nytt sted, må man først blir kjent med sitt nærmiljø.

Bruk av felles friområder i nærmiljøet

Den grønne parken i nabolaget er viktig for innvandrere, fordi

  • Det er behov for et sosialt møtested

  • Her går mennene en tur sammen etter å ha vært i moskeen.

  • Her tar mødrene med seg barna. Mødrene har det sosialt og barna kan leke ute under oppsikt i trygge rammer.

  • Her kan ungdommene møtes for å snakke, skate eller spille ball sammen.Kulturkonflikt

Dessverre føler mange det er vanskelig å bruke parken. Når nordmenn soler seg nesten nakne, er det ubehagelig for mange å oppholde seg i nærheten. Da blir man heller hjemme og isolerer seg. Det er ikke bra.

Parkene for ”alle”

Hvordan tilrettelegge parkene slik at folk med forskjellige interesser føler det attraktivt å bruke dem?

  • Man må skape naturlige skiller for hvor folk soler seg, og hvor familier samles til aktivitet. Det trengs avgrensede områder for familieaktiviteter.

  • Det kan for eksempel være montert faste griller og benker. Dette vil være et samlingssted for storfamilien.

  • Adskilte lekeområder for barna. De minste barna trenger et samlingssted som er inngjerdet og med benker rundt. Det blir det trygt for barna og sosialt for de voksne. Så kan det være andre aktivitetsområder for de større barna.

  • Legge til rette for ”stille områder” der man kan slappe av. Benker er bra, men hvorfor ikke montere senger !(hengekøyer) i netting som faste installasjoner?

  • Vi trenger billige serveringssteder i parkene! Innvandrerfamilier har ofte mange barn, og det er kjempedyrt å kjøpe is til alle! Det er ikke noe hyggelig å si til barna dine når du er i parken, at de må vente til de kommer hjem med å få is! Om serveringssteder kunne drives på frivillige basis, av idrettslag, velforeninger eller andre organisasjoner, kunne det bli mye billigere.

  • Steder for brettspill og kortspill. Da må man ha bord og krakker med tak overAktiv bruk av det offentlige rom Innvandrere har en annen bakgrunn enn dere nordmenn. Vi vil derfor bruke parkene på en annen måte. Vi trenger parkene – og det er viktig at de er i nærmiljøet.

Vi er ikke født med ”ski på bena” slik som dere, men vi er kanskje flinkere til å være sosiale sammen? Vi liker å samles, vi liker å snakke sammen. Og vi trenger å komme mer ut – vi trenger sosiale samlingsplasser. Det er lett å isolere seg når man føler seg utrygg i et nytt miljø. Med enkel tilrettelegging vil parkene kunne brukes til aktiviteter for folk fra ulike miljøer.

Men skal vi ha glede av parkene våre – og bruke dem aktivt – må det være toaletter og lys!
Det er viktig for alle – både nordmenn og innvandrere.


KUV - nederst